Filip Žáček: Chceme co nejdostupnější MHD

V Olomouci aktuálně probíhají náročné investice do tramvajové tratě na ulici Brněnská, kde jste absolvoval i kontrolní den. Jak práce pokračují?

Troufám si říci, že dobře. Mou prioritou vždy bylo ty investice, které může město ovlivnit, sladit tak, aby měly co nejmenší dopad na občany. Investice na tramvajové trati Brněnská jsou toho příkladem, protože zde současně probíhají 4 akce 2 investorů. Termíny stavební firma zatím drží, takže koleje by měly být dokončeny se závěrem prázdnin, aby zde mohl být co nejdříve obnoven provoz tramvají. Podchod pod nemocnicí pak do konce měsíce září.

Největší plánovanou investiční akcí do tramvajové dopravy v Olomouci je další pokračování tramvajové trati na Nové Sady a Povel, tzv. II. etapa. V jakém stádiu je tento projekt?

Daný záměr považuji pro rozvoj města za klíčový, protože napojí na tramvajovou dopravu sídliště s několika tisíci obyvateli. Mým osobním cílem bylo dotáhnout tento projekt co nejblíže k realizaci a to se podařilo. Během uplynulých 3 let jsme vyřešili složité majetkové vztahy k dotčeným pozemkům a jednomu domu. Dnes již je celý záměr na stavebním úřadě a čekáme na jeho povolení, abychom mohli začít stavět. 

Jaké jsou vaše vize pro olomouckou městskou hromadnou dopravu do budoucna? V Olomouci má přeci velkou tradici, s první tramvajovou tratí od roku 1899.

Určitě chceme jako ČSSD co nejdostupnější MHD. Ať už z pohledu odpovídajícího napojení všech městských částí na hromadnou dopravu, tak i z finančního hlediska. V uplynulých letech jsme zavedli řadu výhod pro studenty nebo seniory nad 70 let, které se osvědčily. Jsem přesvědčený, že bychom měli jít v otázce bezplatného jízdného ještě dále a nabídnout tuto možnost stanovením nové věkové hranice všem žákům základních škol a lidem ve starobním důchodu. A tuto cestu budu prosazovat.

Na otázky odpovídal Mgr. Filip Žáček, kandidát ČSSD na primátora

(text vychází v aktuálních Olomouckých listech)

Opravy tramvajových kolejí na ulici Brněnská