Před školu Zeyerova se vrátilo sousoší dětí

Dílo předního představitele výtvarného života v Olomouci, akademického sochaře Vladimíra Navrátila, se vrací na své původní místo. Restaurované bronzové sousoší s názvem „Aby všechny děti světa“ po desítkách let znovu zdobí prostranství před Základní školou Zeyerova.

V minulosti bylo totiž sousoší z prostranství před školou odstraněno a na dlouhá léta našlo své místo ve sklepě základní školy. K jeho poškození přispěl nátěr, nečistoty a následně i velká voda, která při ničivé povodni v roce 1997 vnikla do budovy školy a zaplavila suterén.

„Vedeni snahou o záchranu sousoší jsme proto zadali vypracování znaleckého posudku díla a záměr na jeho navrácení před budovu školy jsme konzultovali s odbornou komisí pro architekturu a územní plánování,“ doplnil náměstek Filip Žáček. Sousoší bylo následně odborně restaurováno v umělecko kovářské dílně Jiřího Běhala.

„Jsem rád, že se dílo, které bylo koncipováno s ohledem na okolní architekturu, kterou výrazně dotvářelo, vrací na své původní místo. Pochází navíc z let, kdy se české výtvarné umění vymaňovalo ze svírajícího krunýře socialistického realismu. Prostý námět s nádechem poezie každodennosti, tak kontrastuje s předchozí oficialitou,“ oceňuje historik umění Pavel Zatloukal.

Akademický sochař Vladimír Navrátil (1907-1975) patřil k předním představitelům výtvarného života v Olomouci a na Olomoucku. V poválečném období dlouhou dobu působil jako pedagog na Katedře výtvarné výchovy Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Navrátilovu tvorbu v Olomouci reprezentuje také pomník Boženy Němcové v Čechových sadech.

Zdroj: www.olomouc.eu (kráceno)

Odhalení sochy před školou Zeyerova