O mně

Položíte-li mi otázku, proč jsem již v tak „raném“ věku vstoupil do veřejného života, má odpověď bude jednoduchá. Vždy jsem projevoval zájem o věci veřejné a o dění ve svém okolí a právě politika je jedním z prostředků, jak je ovlivnit a podílet se na jejich formování. Rovněž volba sociální demokracie pro mě byla od začátku jednoznačná. Její tradice od roku 1878 a státotvorný program respektující sociální smír byl pro mě vždy inspirující a je to tak trochu i rodinná tradice. Pradědeček byl prvorepublikovým členem sociální demokracie a po 2. světové válce krátce starostoval menší obci na Olomoucku.

Neméně důležitou roli pak hrají v duchu antického přísloví verba movent, exempla trahunt (slova dojímají, příklady táhnou) také „politické vzory“. Pro mě to již od mládí byl náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který svou osobností reprezentoval pro mě zjednodušeně řečeno „filozofickou politiku“. Právě jeho práce se nikdy nezúžila na prostou správu věcí veřejných, jak to dnes můžeme mnohdy vídat kolem sebe, ale vždy se do ní promítaly základní politické a sociální myšlenky a ideje, které se jak červená nit nesly celým jeho aktivním působením ve veřejném životě.

Narodil jsem se 14. července 1987 v Olomouci a celý svůj dosavadní život jsem strávil v tomto krásném městě. Základní školu jsem navštěvoval v Olomouci na Tererově náměstí, ze které jsem po absolvování pěti ročníků odešel na osmileté studium Gymnázia Olomouc – Hejčín. Zde jsem v roce 2007 složil maturitní zkoušku. V letech 2007 až 2011 jsem studoval práva na Univerzitě Palackého v Olomouci a od roku 2011 v Bratislavě, kde jsem promoval v roce 2014.

Moje politická činnost

První pracovní zkušenosti jsem získal krátce po maturitě, kdy jsem začal pracovat na pozici asistenta tehdejšího předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Poradenské a konzultační činnosti a spolupráci se členy Parlamentu ČR jsem se věnoval až do září roku 2015, kdy jsem se naplno "vrhl" na komunální politiku.

Do politiky jsem vstoupil v roce 2005, kdy jsem se stal členem České strany sociálně demokratické v Olomouci. Zde jsem si prošel od píky jednotlivými „patry“ sociální demokracie, kdy jsem postupně pracoval na úrovní okresní, krajské i celostátní, dnes působím jako místopředseda olomoucké místní organizace ČSSD. Komunální politice se aktivně věnuji od roku 2006, kdy jsem pracoval v Komisi městské části Olomouc – Nová Ulice, v roce 2010 jsem byl za Neředín, Tabulový Vrch, Novou Ulici a Topolany poprvé zvolen do Zastupitelstva města Olomouce na kandidátce ČSSD.

Mandát jsem obhájil v komunálních volbách v říjnu 2014. V listopadu téhož roku jsem byl zvolen neuvolněným členem Rady města Olomouce a zastával jsem rovněž post předsedy odborné majetkoprávní komise městské rady. V září 2015 mě Zastupitelstvo města Olomouce zvolilo náměstkem primátora s odpovědností za odbory majetkoprávní, investic a právní. Ve své práci se zaměřuji především na efektivitu nakládání s veřejnými prostředky a transparentnost veřejné správy.

V muzeu v Javoříčku

Věnuji se rovněž řadě neziskových aktivit zaměřených především na péči o válečné veterány, sociální témata a diskusi o významných společenských otázkách. Jsem členem Masarykovy demokratické akademie v Olomouckém kraji, Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské. V roce 2009 jsme společně s přáteli založili neziskovou organizaci Iniciativa pro podporu vypálených obcí, která se zaměřuje na péči o místa, která byla v období 2. světové války postižena nacistickými represáliemi. Za největší úspěch práce v této organizaci považuji, že se mi podařilo ve spolupráci s dalšími nadšenci dotáhnout do konce otevření malého muzea věnovaného tragickému osudu moravské obce Javoříčko, které je pro veřejnost přístupné od dubna roku 2015.

Pravidelně s manželkou podporujeme rovněž řadu dobročinných aktivit. Průběžně je to především dofinancování chodu neziskové organizace Iniciativa pro podporu vypálených obcí a podpora pořádání tradičního setkání k připomenutí osobnosti prezidenta Masaryka ve Velkém Týnci u Olomouce. Podpořili jsme také letní tábor pro mentálně postižené děti nebo nový babybox v Olomouci. Naší nejnovější dobročinnou aktivitou je zapojení do projektu Charity „Adopce na dálku“, kdy podporujeme zabezpečení základního vzdělání pro malého haitského chlapce.

S rodinou

Jsem ženatý a manželka Monika je mi velkou oporou ve všech mých aktivitách. K mým koníčkům patří vedle politiky a práva (zejména toho ústavního) také historie, zájem o přírodu, filozofii a cestování. Mým největším štěstím je dcerka Nelinka Sofie narozená v červenci 2014.